Privacy Policy

Wanneer je op mijn website actief bent of contact met mij opneemt deel je soms persoonsgegevens met mij. Ik ga zorgvuldig met deze gegevens om en houd mij aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik van je verzamel en wat ik met deze gegevens doe. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Myceliumweb.be. De manier van communicatie maakt daarbij niet uit. Mycelium een dienst van Ottachi VZW, gevestigd aan Hoogveldstraat 49, 3600 in Genk , is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar info@myceliumweb.be.

 

 

Wat zijn persoonsgegevens?
Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren, zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en je persoonsnummer. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof, gezondheid of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens
Ik verzamel geen bijzondere persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar
Ik heb niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker van mijn website en server ouder is dan 16 jaar. Als je ervan overtuigd bent dat ik persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon heb verzameld zonder toestemming van ouder of voogd, kun je contact opnemen via Info@myceliumweb.be. Ik verwijder dan deze informatie. Indien er gegevens van personen jonger dan 16 jaar door mij worden verzameld zal dit altijd gebeuren met toestemming van zijn/haar ouder of voogd.

Wanneer verwerk ik jouw persoonsgegevens?
Om je te kunnen helpen als je vragen hebt. Ik help je graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor mij hebt. Je kunt mij bellen, een e-mail sturen of het contactformulier invullen op de website. Ook kan het zijn dat je via mijn website een offerte opvraagt. Het kan voorkomen dat we je gegevens krijgen via derden in verband met mijn dienstverlening. Om je verder te kunnen helpen sla ik een aantal gegevens van je op. Op die manier weet ik wie je bent en kan ik ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het eerder over gehad hebben.  

Als je vragen voor mij hebt dan sla ik de volgende gegevens van je op:
– Naam
– E-mailadres
– Bedrijfsnaam
– Jouw bericht

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang

Om offertes op te stellen en naar je te versturen. Voordat ik voor je aan de slag ga kan ik je natuurlijk een offerte toesturen. Deze kun je ook opvragen via mijn website. Hiervoor sla ik de volgende gegevens van je op:

-N.A.W gegevens
-E-mailadres
-Telefoonnummer
-Bedrijfsnaam (optioneel)
-Registratienummer/Kamer van Koophandel nummer (optioneel)
-Bankrekeningnummer (optioneel)

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang

Om de overeenkomst uit te voeren, aantekeningen van gesprekken te maken, afspraken met je te kunnen maken en te kunnen samenwerken via online projectmanagementtools. Als je bij mij diensten afneemt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en de diensten ontvangen waarnaar je hebt gevraagd. Ik sla de volgende gegevens van je op voor het uitvoeren van een overeenkomst, aantekeningen van gesprekken te kunnen maken en te kunnen samenwerken via online projectmanagementtools

-N.A.W. gegevens
-E-mailadres
-Telefoonnummer
-Bedrijfsnaam (optioneel)
-Kamer van Koophandel nummer (optioneel)
-Inloggegevens

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst

Om jou te kunnen factureren en incasseren. De door jou afgenomen diensten moeten natuurlijk ook worden betaald. Als je dit niet zou dien, start ik een incassotraject. In verband met facturatie en incasso sla ik de volgende gegevens van je op:

-N.A.W. gegevens
-E-mailadres
-Telefoonnummer
-Bedrijfsnaam (optioneel)
-Kamer van Koophandel nummer (optioneel)
-Bankrekeningnummer (optioneel)
-BTW ID-nummer

Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting

Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in mijn dienstverlening. Wanneer ik wijzigingen doorvoer in mijn dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stel ik je hiervan graag op de hoogte. Als jij hiermee akkoord gaat dan gebruik ik de volgende gegevens om je in mijn nieuwsbrief systeem te verwerken:
-Naam
-E-mailadres

Wettelijke grondslag: expliciete toestemming

Om je mijn nieuwsbrief of gratis weggever toe te sturen. Als je bij mij hebt aangegeven mijn nieuwsbrief te willen ontvangen sla ik de volgende gegevens va je op:

-Naam
-E-mailadres

Wettelijke grondslag: expliciete toestemming

Doorgifte aan partners
Ik werk voor het uitvoeren van mijn diensten samen met verschillende partners en leveranciers van systemen. Dit zijn onder andere partijen die:

– Mijn digitale communicatie verzorgen (Google/Gmail)
– Mijn nieuwsbrieven versturen (Mailerlite)
– Mijn betaling en incasso’s afhandelen (n.t.b.)
– Mijn webhosting verzorgen (Futureweb.be)
– Mijn urenregistratie bijhouden (n.t.b.)
– Mijn online projectmanagementtools verzorgen (Notion)
– Mijn tool voor wachtwoordbeheer (n.t.b.)

Met sub verwerkers heb ik verwerkersovereenkomsten afgesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Ik werk alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG-wetgeving. Enkele van mijn partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Je gegevens kunnen worden verwerkt in Amerika en/of andere landen waar deze bedrijven hun cloudopslag hebben en servers en/of back-up’s hebben. Met deze partners heb ik passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst/Data Processing Addendum, zijn afgesproken. Van deze partijen is geëist dat zij EU-VS Privacy Shield gecertificeerd zijn. De strengere GDPR (de AVG) is door hen ondertekend en werkzaam. Op deze manier zorg ik ervoor dat jouw gegevens goed beschermd zijn.

Doorgifte aan derden
Ik deel of verkoop je gegevens niet met personen of organisaties buiten Myceliumweb, behalve met de partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat ik verplicht word om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

 

De beveiliging van jouw gegevens
Myceliumweb heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies. Alle partijen die jouw gegevens voor mij verwerken (sub verwerkers) of in kunnen zien, tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?
Voor verschillende gegevensstromen hanteer ik verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het recht mij te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “jouw rechten”.

  • Persoonsgegevens: Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail verwijder ik zonder tegenbericht 2 jaar na ons laatste contact.
  • E-mails: E-mails ouder dan 2 jaar worden verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil
  • Facturen en offertes: Deze worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven tot die tijd aanwezig in mijn facturatiesysteem.
  • Nieuwsbrief: Je kunt je op ieder gewenst moment uitschrijven voor mijn nieuwsbrief waarna ik je gegevens uit mijn systeem verwijder.
  • Inloggegevens: Deze verwijder ik direct na beëindiging van onze samenwerking.

Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je ook het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door Myceliumweb. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@myceliumweb.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onder aan het paspoort, je paspoortnummer en persoonsnummer zwart ter bescherming van je privacy. Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan vraag je je deze ook mee te sturen. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, op je verzoek. Myceliumweb wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens.

Melden van een datalek
Mocht je een datalek ontdekken dan vraag ik je vriendelijk dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur na constatering, met mij te delen door een e-mail te sturen naar info@myceliumweb.be. Ik kan en zal dan direct actie ondernemen.

 

Aansprakelijkheid
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Myceliumweb verwerkt te behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Myceliumweb accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Wijzigingen in deze verklaring
De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Myceliumweb om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen het bedrijf op bijv. gebied van uitbreiding van diensten. Ik raad je aan mijn privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van mijn privacy beleid. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Myceliumweb ga je akkoord met deze wijzigingen.

Contact
Heb je verder nog vragen of opmerkingen, dan kun je contact opnemen via het e-mailadres info@myceliumweb.be

Myceliumweb is geregistreerd onder het nummer BE 0553.580.087 op naam van VZW Ottachi.

Versie: september 2022