Sofie Storms

De juridische wereld is een zeer rationele wereld: ken de wet, volg de regels, twijfel niet, kies voor A óf B. Juridische professionals worden in hun opleiding en werk vooral geprikkeld om deze rationele kant te ontwikkelen. Hierbij raakt de relationele kant in de vergetelheid.

Nochtans zijn deze ‘soft skills’ cruciaal als vakkennis. Een gedegen zelfkennis, een goed begrip van emoties en behoeften, en een basisvaardigheid in verbindend communiceren maken een wereld van verschil. Niet alleen voor jezelf om dit werk met vervulling en energie te kunnen blijven doen, maar ook voor je cliënten, die niet enkel juridisch maar ook als mens willen begeleid worden.

Ik zie meer dan ooit dat er nood is aan een andere manier van Recht. Van conflictversterkend naar conflictoplossend. Het is tijd voor een andere rechtscultuur, één waar het hart een centrale plaats mag innemen.

Heb jij hier ook nood aan?

Dan begeleid ik je als juridische professional graag om hier mee vorm aan te geven!

Over mij

Als juriste geloof ik in de kracht en ontwikkeling van het recht. Ik merk dat er tegenwoordig heel wat juristen een alternatief zoeken voor het conflictmodel dat zo verankerd zit in onze maatschappij. ‘Gelijk’ krijgen maakt je niet noodzakelijk gelukkiger. Meer en meer juristen zoeken daarom naar verbindende oplossingen en met met mijn expertise als coach, trainer én juriste ondersteun ik hen graag op dit pad.

 

Als coach geloof ik heel sterk in de nood om mensen terug de vaardigheid bij te brengen om de dialoog met zichzelf aan te gaan. Om stil te staan bij hun eigen gedachten, emoties en  gevoelens. Ik geloof dat mensen altijd zelf het best geplaatst zijn om hun eigen leven terug in handen te nemen. 

Als mens geloof ik heel sterk in bezieling. Ik merk dat als mensen terug contact kunnen maken met met hun waarden en overtuigingen en met datgene wat hun bezielt, hun (professionele) leven hierna veel meer voldoening brengt.

In mijn werk breng ik dit alles samen en begeleid ik als consultant voornamelijk juridische professionals om te groeien in de relationele en menselijke kant van het juridische beroep zodat ze dit beroep met bezieling en vervulling kunnen blijven uitoefenen. Als trainer leer ik hen vaardigheden die hen hierin ondersteunen. Daarnaast werk ik ook als ik erkend bemiddelaar voor mensen die op een constructieve manier met hun conflict aan de slag willen gaan. 

Durf vrijblijvend je vraag stellen via eender welk kanaal.